Tilbud fra klubben

Anbefaling fra klubben

elghund 4Forbundsstyret oppfordrer at klubben og medlemmer følger med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (Se link under).

Aktiviteter i klubben 2020

relieff grahund

Her er en oversikt over de planlagte aktiviteter for 2020.

Er du interessert i avl ?

Camilla Hartz RepshusPå Tromselghundsklubbs samling for Norsk Elghund Svart  i Kvænangen 12. - 14. juli har vi et meget spennende program.  Blant annet foredrag med Camilla Hartz Repshus om avl generelt, men på Norsk Elghund Svart spesielt.  

Årsmøtet 2019

logoÅrsmøtet for klubben ble avholdt lørdag 8. februar og valgte følgende styre og tillitsvalgte:

Underkategorier