Tilbud fra klubben

Styre i Troms Elghundklubb har diskutert at vi tar opp igjen utdanning av prøvedommere..

For de som er interesser i slik utdannelse viser vi til prøvereglementet kap. 5

Les mer her