Tilbud fra klubben

sporNM-Bandhund 2021 blir i Østerdalen

Styre har bestemt at vi bruker midler også i år som for NM Løshund i 2020 for å sende representant til NM- bandhund i 2021! De som ønsker å delta sender beskjed til styre, samt at de fyller ut vedlagte skjemaer. Klubben betaler maks kr 5000,- som bidrag. Kostnader utover det må dekkes av den enkelte. Det gjelder både hundefører og kostnad til eventuelle dommere (samlet). (Eventuell påmeldingsavgift må innbetales til klubben i sin helhet og som deretter klubben refunderer kostnader på maksimum kr 5000,-)

Påmelding / ønske om deltakelse må være mottatt av Troms Elghlubb innen 30. april.

Uttakingskriterier blir det gjort med uttak etter reglen for tidligere prestasjoner.

Vi må også ha dommer som kan tenke seg å være med. (En dommer pr deltakende hund). De som kan tenke seg å dra må vi ha melding fra innen samme frist.

Leder