Tilbud fra klubben

Anbefaling fra klubben

elghund 4Forbundsstyret oppfordrer at klubben og medlemmer følger med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (Se link under).

Aktiviteter utsettes eller avlyses

1Informasjon til Troms Elghundklubb sine medlemmer:
 
På grunn av Koronapandemi må dessverre flere aktiviteter utsettes eller avlyses:

Underkategorier