nm 2020

 

Styre i TROEHK har bestemt at vi bruker mindre midler i år for å sende representant til NM- løshund i 2020.

De som ønsker å delta sender beskjed til styre. Klubben betaler maks kr 5000,- som bidrag. Kostnader utover det må dekkes av den enkelte. Det gjelder både hundefører og kostnad til eventuelle dommere (samlet). (Eventuell påmeldingsavgift må innbetales til klubben i sin helhet og som deretter klubben refunderer kostnader på maksimum kr 5000,-)

Påmelding / ønske om deltakelse må være mottatt av klubben innen 14. juni.

Uttakingskriterier blir det gjort med uttak etter reglen for tidligere prestasjoner.