Nyheter

embla2NEKFs Avls Strategisk Utvalg arrangerer Oppdretterkonferanse 10. - 11. 06.2023 på Scandic Oslo Airport og Eidsvoll Bygdetun.

Vi oppfordrer medlemmer/oppdrettere melder seg på.

Oppdretterkonferanser er et 2-dagers arrangement med foredrag og debatt på lørdag og avlsgranskning for rasene NEG, NES og Jämthund. Fokus for konferansen på lørdag blir genetisk variasjon, bruksegenskaper og helse, men det vil også bli andre temaer.

Gode foredragsholderne på dette flotte arrangementet. 

Link til Norske Elghundklubbers Forbund hjemmeside for mer informasjon.