Artikler

elghund 4
 
Vi har en utfordring i forhold til Covid-19 og å avholde årsmøte.
Vi kan da heller ikke ha noe årsfest etter årsmøte. Det er økende smittefare og vaksine er på gang. Vi har medlemmer i et stort område med forskjellige signaler fra myndigheter om smittespredning og restriksjoner / anbefalinger.
 
Styre har da i samråd med forbundsleder besluttet at årsmøtet utsettes inntil videre. Vi greier da ikke å holde gitte tidsfrister, men får dispensasjon fra disse. Vi kommer med ny beskjed når det er mulighet å avholde årsmøte.
 
Styre beklager dette, men mener det er det forsvarlige å gjøre.