Troms elghundklubb

Velkommen som medlem. Medlemmer i TROEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er automatisk medlem av NKK. . .

nm22 23

 .

.

VEDTEKTER

.

.

.

.

 .

.

Styret

.

.

.

.

 .

.

MIN ELGHUND

.

.

.

.

Sosialt og lærerikt - det er klubben vår