Tilbud fra klubben

Planlagte aktiviteter 2022

Vi har hatt styremøte og fått fastsatt noen av aktiviteter  for 2022 som er oppført her.  Listen vil kunne få endringer.

Årsmøte og eventuelt festmiddag

logo klubb

 

Det er planlagt Årsmøte 19. februar på Tømmerneset. Oppstart Årsmøte kl. 13:00. Pt. planlegger vi også en festmiddag på kvelden kl. 20:00.

Utdanning jaktprøvedommere

Styre i Troms Elghundklubb har diskutert at vi tar opp igjen utdanning av prøvedommere..

For de som er interesser i slik utdannelse viser vi til prøvereglementet kap. 5

Les mer her

Helseundersøkelsen 2021

20200815 173239 resizedHelseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene.

Underkategorier