loshund
 
 

 

 
 
1 og 2 DAGS SEPARAT LØSHUND
 
Fra 21.08.18 til 23.12.18


Prøveleder Helge Jakobsen Tlf : 40412838

Påmeldinger

1 dags separat løshund

2 dags separat løshund

 
1 og 2 DAGS SEPARAT BANDHUND
 

Fra 01.07.18 til 23.12.18


Prøveleder Solvar Nordheim Tlf : 90590830

1 dags separat bandhund

2 dags separat bandhund

 

Påmeldingsavgift 1 dags : 500 kroner. Så kommer det 500 kroner som betales til dommere før prøvestart.

Påmeldingsavgift 2 dags : 1000 kroner. Så kommer det 500 +500 kroner som betales til dommere før prøvestart.