Tilbud fra klubben

4

 

Sist helg ble det gjennomført ei bandhundsamling i Rossfjord.

Ser du det som hunden ser ?  Trykk på foto for større format.

Det ble avholdt Bandhundkurs på fredag. Det måtte vi dele i to pga. mange deltakere og av smittevernhensyn ville vi ikke ha mer enn maks 15 personer i rommet.

Til sammen deltok 26 hundefolk. Vi begynte allerede torsdag å gå jaktprøver bandhund. Da søndag var på hell hadde vi gått 16 stk. prøver. I tillegg ble det gått noen blodspor-( 4) og fersksporprøver(11).

Det var en god del premieringer (ikke alle behandlet i dommermøte enda), selv om det var noe vanskelige forhold med vekslende vind. Tilbakemelding fra deltakere var positive og det var nok en del slitende folk søndag, men stemning var meget god.

Det ble kjørt fredag en «permo-elg» som mange fikk en interessant opplevelse med da de prøvde hunden på den.

Tusen takk all dere som deltok og takk for alt det gode humøret dere hadde med dere slik at det ble en fin opplevelse for de fleste. Også takk til de som deltok i og administrering og tilrettelegging, samt dommere. Og ikke minst takk til de som stilte opp og laget og leverte middag alle dagene.

En flott start på Elghund-sommeren 2020. Dette kan nok bli gjentakelse.

 

 1 ---  2  --- 3 
 Ser du noe ?   Tine Lingrasmo    Veronica Lundli
5    8    7
John Berg Jensen og Rakel Amy Haugdal    John Berg Jensen    John Berg Jensen