Tilbud fra klubben

Utdanning jaktprøvedommere

Styre i Troms Elghundklubb har diskutert at vi tar opp igjen utdanning av prøvedommere..

For de som er interesser i slik utdannelse viser vi til prøvereglementet kap. 5

Les mer her

Kurs i Ettersøk videregående

elgprove

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra 1.4.2016. I instruks A3, pkt. 6 kreves det at godkjente ettersøksekvipasjer skal benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjortevilt. Disse må også nå ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

Medlemstilbud

vest 1
 
Som medlem i klubben får du hele 30% rabatt på denne kvalitetsvesten fra Chevalier.

Aversjonsdressur

unnamedTirsdag 24 august blir det aversjonsdressur mot sau på Lagnesveien 453 hos Bondestad i Rossfjorden.

Starter kl 10:00 holder på til vi er ferdig.
For påmelding send sms til 40412838.

Underkategorier