Gjennomføring av jaktprøve

loshund

Gjennomføring av en jaktprøve - hovedpunkter

- Dommer bestemmer når det skal slippes

- Hundefører bestemmer i utgangspunktet hvor i tildelt terreng det skal slippes

- Hundefører bestemmer i søkstiden

- Søkene føres i søkskolonnen i skogskortet. Toalettbesøk teller ikke som søk.

- Søkstiden er max 5 timer, skal avbrytes etter 1 time om hunden ikke har søk.

Når det blir uttak starter arbeidstiden og det er dommer som bestemmer. Hold god, men hørbar avstand til losen.

- Tell lostakt første gang etter 20 min., der etter flere ganger i løpet av prøven.

- La losen stå minimum 90 min før dere går innpå. «Uttaksplassen» har radius maks 100 meter. Det tolereres inntil 500 meters forflytning dersom uttaket skjer i et åpent område.

- Første støkking skal være meget forsiktig

- Hundefører SKAL prøve innkalling før 150 min

- Forflytning skal være minst 100 meter med taus hund før det kan kalles gjentak.

- Ideell losarbeid = 90+30+30+10 - Husk at ganglos ikke er påhengelighet.

- Det lønner seg å vente med hard støkking til tredje støkking. Da trenger dere normalt påhengelighet.

- Påhengelighet er tilbakelagt strekning etter elg, ikke returen.

- Før skogskort hver halvtime, hold styr på hva dere må forbedre. Hold hundefører orientert om status

- 300 minutt (5 timer) etter første uttak er arbeidstiden over og du kan ikke gi mer poeng i de fleste moment.

- Det kan brukes et par forsøk på å få koblet hunden. ( maks en time)

- Arbeidstiden kan vare inntil 2 timer etter mørkets frembrudd.

- Arbeidstiden kan settes på pause når hunden kommer inn etter at elg har gått på vann eller elv som ikke kan krysses. Starter igjen ved eventuelt nytt uttak. I mellomtiden løper søkstiden igjen.

Husk:

«Hunden har 100 poeng når den starter» Dommer skal bidra til å få ut det beste i hunden.

- Etiske retningslinjer.

 Vær presentabel.

 Ikke snakk om egne hunders meritter og eget oppdrett.

Gå gjennom selve hendelsesforløpet og få underskrift av hundefører på skogskortet

(kilde: Norske Elghundklubbers Forbund)

Du har ikke rettigheter til å publisere kommentarer