tehk1

På årsfesten ble det delt ut hyllest og ære til følgende:

På fotoet bak fra høyre:  Jim Øverli, Svein-Kyrre Jakobsen, Gilles Gosselin, Sindre Myrland, Jan Mikal Karlsen, Espen Fyhn, Kristian Bakkejord, Inge Andre Jenssen, Terje Bakken, Helge Jakobsen, Knut Bakken

og fremst fra høyre:  Ida Ottemo, Kjell Arne Henriksen, Sigbjørn Rasmussen, Siw Anita Mjøs og Arne Jakobsen

Championer

Sisotinden`s Hero er tildeles S(B)JCH , SUCH og NORD UCH eier Jan Mikal Karlsen

Vossasvarten`s C Tundra tildeles SUCH eier Helge Jakobsen

Ayra tildeles N(L)JCH eier Espen Fyhn

Kvitevarden`s Admiral Zercho tildeles N(L)JCH eier Stina Tatiana Didriksen

Usteryds Indy tildeles NUCH - eier Arne Solheim

Nordmolia`s Max tildeles N(L)JCH - Jim Øverli 

 damene

Foto: Mayen Rotvik og Lena Tollefsen, premieutdelerne, med eier av årets løshund og årets hund, Ayra, Espen Fyhn.

 

premier


Foto til venstre:

Årets løshund og årets hund: øst-sibirsk laika Ayra til Siw Anita Mjøs og Espen Fyhn.

Ellers var 2017 et aktivt år  med utdannelse av dommere, prøveavviklinger og utstillinger.  

Vi har avholt 3 ettersøkskurs videregående og 3 arbeidsvarlingskurs. Disse kursene var fullbooket og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var positive. Instruktører var Jan Oddvar Eriksen, Solvar Nordheim og Helge Jakobsen.

Det ble avholdt et jaktkurs på Gibostad med Jan Oddvar Eriksen og Solvar Nordheim som kursinstruktører. 

Et oppdateringskurs for Løshunddommerne ble avholt på Rundhaugen med påfølgende sosialt samvær på Nordmo.

To oppdateringskurs ble avholt på Moen med Ole Agnar Nordmo og Solvar Nordheim som instruktører. Det er avholdt et bandhundkurs med Jan Oddvar Eriksen og Sovar Nordheim som instruktører.

LØSHUNDPRØVER

2-dags Samlet løshund, ble avholdt i Sørreisa hvor det startet 3 hunder. Her 1 fikk 1 pr og 1 fikk 3 pr. Prøveleder var Solvar Nordheim og Lena Tollefsen NKK representant.

1 og 2-dags sep. løshundprøver.

I år hadde vi gode prøveforhold og fikk gått nesten alle prøvene 1 dags sep var det påmeldt 28 hvor 14 stk gikk til 1. premier, 2 stk gikk til 2. premie

2 dags sep var det påmeldt 7 hunder hvor 2 gikk til 1. premie. Prøveleder var Halgeir Dalhaug og Solvar Nordheim NKK representant

BANDHUNDPRØVER

På 1-dags bandhund hadde vi 1 påmelding. Prøveleder Svein Kyrre Jakobsen og Solvar Nordheim NKK representant

På 1 dags sep. bandhundprøver har det gått 14 hunder. Dette resulterte i 6 stk fikk 1. premier. Prøveleder var Solvar Nordheim og Svein Kyrre Jakobsen var NKK representant

På 2 dags sep. bandhundprøver gikk det 2 hunder. Prøveleder var Solvar Nordheim og Svein Kyrre Jakobsen var NKK representant.

ETTERSØKSPRØVER

Når det gjelder ettersøksprøvene, er det gått 72 blodsporprøver, 64 fersksporprøver og 2 elgsporprøve. Her var Svein Kyrre Jakobsen prøveleder og Solvar Nordheim NKK representant.

UTSTILLINGER

Tromsutstillinga ble arrangert på Haraldvollen. Der deltok 55 hunder, hvorav 3 valper Her var Arild Berget dommer og Kari Irene Moen ringsekretær. Skriver Kari Anne Lundberg-Kawamo. Utstillingsleder var Kjell Arne Henriksen.

Asbjørn Sjøtuns Minneutstilling ble arrangert på Garsnes Brygge. Her deltok 74 hunder, hvorav 14 valper. Her var Tune Tyvold dommer og Kari Irene Moen ringsekretær. Skriver Kari Anne Lundberg-Kawamo. Utstillingsleder var Rigmor Rasmussen.

Her fra årsmøtet 2018:

styret

Styret

tehk2

Deltakere på årsmøtet

Gi gjerne en kommentar om det skulle være feil i artikkelen.

Legg til kommentar

Velkommen til å legge kommentarer og følg vanlig folkeskikk.


Sikkerhetskode
Vis ny kode