de beste tromsutstillingen

Send inn forslag til årets utstillings-, jakthund, oppdretter og årets hund

 

ÅRETS UTSTILLINGSHUND I TROEK. (1.stk premie som blir til odel og eie uansett rase og kjønn.

- årets beste utst.hund

- eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.

-t ildeles den hund uansett rase og kjønn som har best poengsum etter 3 utstillinger.

 

Beregnes ut slik: BIR 12 p, BIM 10 p, 2 btk/bhk 8 p, 3 btk/bhk 6 p, 4 btk/bhk 3 p.

I tillegg får hunden 1 poeng pr påmeldte hund som den slo, i samme rase uansett kjønn.

Ved poenglikhet går yngre hunder forran eldre hund. Hunden må være jaktpremiert og fri for HD.

 

ÅRETS JAKTHUND I TROEK. BANDHUND og LØSHUND

Tildeles beste jakthund løshund og beste jakthund bandhund uansett rase. Eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.

Hunden skal minimum ha 3x 1 premie på jaktprøve. 2-dagers prøve regnes som 2 stk 1-dags prøve.

Årets jakthund blir den som har høyest gjennomsnitt av 3 prøver. Ved poenglikhet går yngre hund forran eldre hund. Hunden må ha minst VG på utstilling og være fri for HD.

ÅRETS OPPDRETTER:

For å komme i betraktning må minst 50% av ”valpene” i samme kull ha 1pr. på jaktprøve. Ved ulikt antall hunder i kullet rundes tellende antall ned, dog minimum 3 jaktpremierte (løs-eller band). Det Kan ikke søkes på hund eldre enn 5 år. Eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.

 

ÅRETS HUND:

Tildeles den hund som har høyest poengsum etter kvalifiseringsreglene til årets jakthund pluss poeng fra en utstilling. Med følgende beregning: BIR 12 p, BIM 10 p, 2 btk/bhk 8 p, 3 btk/bhk 6 p, 4 btk/bhk 3 p. Om 2 hunder står likt er det den yngste som vinner.

Felles for alle tildelingene er at alle premier må være tatt samme år som premiene gjelder for.

NB: Om noen ønsker å gi en vandrepokal til klubben, må giver søke om dette til styret og organisere alt rundt dette selv.

Legg til kommentar

Velkommen til å legge kommentarer og følg vanlig folkeskikk.


Sikkerhetskode
Vis ny kode