Nyheter

Klubben hadde en meget trivelig helg som leder Solvar ønsket velkommen til. 

solvar

Flere ankom allerede på torsdag.  Kurset om jakt med løshund ble ledet av Kjell Arild Haugen.  I tillegg til kurset var det lærerik og hyggelig prat rundt bålet fra torsdag til søndag.

baal kos

Kursleder Kjell Arild Haugen bak bålpanna.

helge

Det ble også gått band/ løs/ ettersøksprøver. Flere besto og fant elg, men selv om ikke alle var like heldig var oppsummeringen at det var både artig og lærerikt.  Kjell Arild Haugen holdt ikke bare foredrag, men dømte også prøvene.  Dette var noe både deltakerne og klubben satte stor pris på.  

kjell arildTil venstre Alice Knudsen og Solvar.

Vi fikk denne konstruktive og lærerike rapporten fra kursleder og dommer:

BESØK HOS TROMS ELGHUNDKLUBB

Det er alltid hyggelig å komme på besøk til Troms Elghundklubb. Jeg har hatt gleden av å bli invitert flere ganger de siste årene.

Denne gangen var det «prøvehelg i Dividalen» som var anledningen, og det var Råvann Skytebane som var samlingsplass. Arrangementet varte fra torsdag 1. til søndag 4. september. I løpet av disse dagene ble det gått både bandhundprøver, løshundprøver og sporprøver til ettersøksgodkjenninger. (både blodspor og ferskspor). Jeg fikk også dømme en løshundprøve på lørdagen.

Min oppgave var å holde oppdateringskurs i jaktprøvereglene for løshund for noen som manglet dette. På fredag kveld holdt jeg også et foredrag om løshund og det var bra fremmøte av både erfarne løshundfolk og ferske løshundeiere. Mitt utgangspunkt for å snakke om dette er at det nok ikke finnes noen fasit for å få en god elghund, men at det er en del ting som kan være svært viktig å ta med seg.

Troms Elghundklubb har en heading på sin hjemmeside at «Vi deler erfaring», og dette er kanskje det viktigste en kan gjøre, nemlig å hente inn erfaringer fra det andre har både lykkes med og feilet med. Dette var også min jobb, altså dele min erfaring etter å ha holdt på med løshund siden slutten av 80-tallet. I dette gamet blir en aldri utlært, og en av grunnene til at jeg dømmer mange løshundprøver er å få utvekslet erfaringer med hundeførere. Jeg lærer stadig nye ting, og forhåpentligvis kan jeg også komme med noen tips.

Mitt standard svar når jeg får spørsmål om hva som skal til for å få en god elghund, er at dette må en på et vis finne ut av selv, men noen ting er svært viktig;

  • Punkt 1 er å være nøye med å velge valp. Velger du en som har dokumenterte gode egenskaper i genene, så er på et vis resten opp til deg.
  • Under punkt 2 så må du rett og slett være mye i skogen med hunden, helt fra den er valp.
  • Nr 3; hunden må kunne stole på deg, du SKAL sitte der unghunden sist hadde kontakt med deg under innjaging. En god retur vil du ha nytte av resten av hundens levetid.
  • Og til slutt; ikke ødelegg denne returegenskapen ved å misbruke GPS til å hente hunden andre steder. Hunden er smart og den er lett å prege, både på godt og vondt. Vær også nøye med at unghundens første elgkontakt enten i elgarbeid eller ved fall blir en god opplevelse. Dårlige opplevelser kan bli ødeleggende for hele karrieren.

La meg til slutt applaudere Troms Elghundklubb for denne type tiltak. Det å samle og konsentrere flere typer aktiviteter på noen dager er både effektivt og sosialt. Et godt sosialt samhold er viktig for å ha en positiv utvikling av vår aktivitet. Når vi kjenner hverandre godt så er det lettere å få til ting sammen og det er lettere å unngå unødige konflikter.

Elghundarbeidet i Norge omfatter over 6000 medlemmer og da må dette organiseres etter demokratiske prinsipper og det er gjennom dette systemet at planer og veien videre skal vedtas, og det er gjennom dette systemet du som medlem kan ta opp det du brenner for og også det du er uenig i.

Takk for meg for denne gang og lykke til i det videre samarbeidet!

Hilsen Kjell Arild Haugen

jamt

Alle foto: Lena Tollefsen