Nyheter

1Leder

Vi følger opp med informasjonsskriv fra styret i klubben.

Av en del årsaker har styret jobbet noe tungt med å få gjennomført alle saker, men vi har likevel fortsatt god driv.

Vi leder en organisasjon med godt over 300 medlemmer og ....

Les mer her (pdf)