Nyheter

1Leder

Styret har en tid diskutert hvordan vi kan komme med mer generell informasjon til medlemmene. Vi har vurdert å legge ut referat fra styremøtene, men vi ser det er en del jobb med det. Alt av navn mv. må anonymiseres. Det kan da fort bli spekulasjoner.

Vi har også saker som diskuteres gjennom flere møter og det vil bli bare stikkord i referater – som de som leser fort kan miste sammenheng på osv. (Jfr. Les andre som legger ut møtereferat). Referatene er heller ikke godkjent av styret før neste styremøte, så det kan gå litt tid før det er klart.  

Les mer her

porno peliculasXXX porno phim-sex